Konferencja “Kulturowe oblicza technologii” – przyjmowanie zgłoszeń

piątek, Styczeń 4, 2019

Ogólnopolska konferencja naukowa
KULTUROWE OBLICZA TECHNOLOGII
Wydział Humanistyczny AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Kraków, 21-22 marca 2019 roku

Call For Papers: wkrótce
Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/2SfRXiH
Termin zgłoszeń referatów – 28 lutego 2019 r.

Postęp technologiczny towarzyszy ludziom od wieków. Jednak technologia nigdy nie wpływała na zmiany kulturowe w takim stopniu jak dzisiaj. W otwartej debacie, dotyczącej definicji, metod i miejsca badań nad kulturą we współczesności, która toczy się obecnie w przestrzeni akademickiej, na ogół zapominamy o tym, że ta radykalna transformacja cywilizacyjna, której jesteśmy obecnie
świadkami, pociąga za sobą konieczność stawiania fundamentalnych pytań od nowa. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, kwestii kultury.

Jakie jest/będzie bowiem jej miejsce w przestrzeni wirtualnej i kreowanej przez nowe media? W jaki sposób rozwój technologii wpłynie na odbiór tradycyjnych form kulturowej ekspresji? Jakie jest miejsce pamięci kulturowej w epoce big data? Wreszcie: czy sztuczna inteligencja może tworzyć kulturę? I czy w tym kontekście kultura w ogóle jest jeszcze potrzebna? A jeśli tak, to jaka?

Nie ulega wątpliwości, że te i podobne pytania, w dużej mierze wymagają nowego określenia nauk o kulturze, zarówno w jej tradycyjnych, jak i najnowszych przejawach.

Kwestie te są szczególnie bliskie wykładowcom i studentom kulturoznawstwa, rozwijającego się na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a pomysłodawcami i organizatorami spotkania są studenci III roku tego kierunku.
Dlatego też chcemy zaprosić do dyskusji nad nowymi znaczeniami kategorii kultury, sposobami jej kreowania oraz metodami badania w przestrzeni zdominowanej przez technologię.

W ramach naszej konferencji proponujemy dwa panele tematyczne – „Tradycja w perspektywie technologicznych przemian” oraz „Kultura i media przyszłości”.

Obrady skupione wokół pierwszego z tematów będą dotyczyły konsekwencji, jakie rozpowszechnienie technologii wprowadza w obszar tak zwanej kultury tradycyjnej.

W panelu drugim chcemy poruszyć tematy związane ze sztuczną inteligencją, mediami społecznościowymi i nowymi technologiami.
Chcemy stworzyć forum wymiany myśli dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, interesujących się kulturą i prowadzących badania w tej szerokiej dziedzinie. Mamy nadzieję, że wspólna dyskusja na temat współczesnych przemian kultury otworzy nowy etap w perspektywie naszych studiów.

Zapraszamy do dyskusji na następujące tematy:
• Technologiczne konteksty współczesnej kultury
• Wykorzystanie nowych technologii w reinterpretacji tradycyjnych form kultury
• Wypieranie tradycyjnych form kulturowej ekspresji przez technologię
• Rola technologii w cyfrowych adaptacjach tradycyjnych form literackich
(na przykład powieść interaktywna, hipertekstowa)
• Rekonstrukcje historyczne w grach komputerowych
• Wyobraźnia kulturowa i wyobraźnia technologiczna
• Technologie w rozwoju wizualnych przekazów kultury (na przykład animacje, komiksy, memy)
• VR – drugie życie kultury
• Miejsce ekspresji kulturowej w Augmented Reality
• Transkultura transhumanizmu
• Wizje technologicznej przyszłości w sztuce współczesnej
• Kultura jako informacja
• Kulturowe modele przetwarzania danych
• Metody badań kultury w perspektywie jej współczesnych przemian

Chcemy stworzyć międzypokoleniową przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń, która umożliwi nawiązanie współpracy naukowej, wspólną dyskusję i wzajemne inspiracje, a także zapoczątkuje podejmowanie kolejnych nowatorskich badań, dlatego na naszą konferencję zapraszamy:
• pracowników naukowych, którzy prowadzą badania nad przemianami zachodzącymi we współczesnej kulturze
• doktorantów zainteresowanych wskazaną tematyką i przygotowujących swoje prace w tym właśnie obszarze
• studentów, dla których kultura współczesna stała się pasją
• zespoły i grupy badawcze, zajmujące się problemem transformacji współczesnej kultury w kontekście dynamicznego rozwoju różnorodnych technologii • ludzi kultury i sztuki, którzy w swojej twórczości i pracy na co dzień stykają się z podnoszonymi przez nas kwestiami.

Wbrew biurokratycznym tendencjom ścisłego segregowania dyscyplin naukowych stawiamy na pełną interdyscyplinarność i różnorodność. Zapraszamy więc przedstawicieli różnorakich dyscyplin nie tylko związanych z tradycyjnymi badaniami
nad kulturą i sztuką, ale także reprezentantów kierunków technologicznych, dla których kultura pozostaje ważnym kontekstem działalności naukowej i pracy.

Na zgłoszenia referatów czekamy do 28 lutego 2019 roku. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza: https://bit.ly/2SfRXiH
Przyjęte tematy zostaną ogłoszone 10 marca. Wpisowe wynosi dla studentów – 120 zł, dla doktorantów i pracowników naukowych – 360 zł. Cena ta obejmuje dwa obiady oraz bankiet.

Teksty przygotowane po konferencji, które otrzymają pozytywne recenzje zostaną wydrukowane w monografii wieloautorskiej, opublikowanej w Wydawnictwie AGH.

Konferencyjne obrady będą miały miejsce w Krakowie w Willi Decjusza.

Na wszelkie pytania, sugestie, uwagi i pomysły czekamy pod adresem kulturatechnologia.agh.@gmail.com

Komitet Naukowy:
Dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH
Dr Jowita Guja
Dr Danuta Glondys

Komitet Organizacyjny:
Agata Krzeszowska
Dominika Klimczak
Agnieszka Klotzer
Anna Petryszak
Magdalena Rogala
Martyna Słabosz
Katarzyna Widuch
Bartek Wawrzyniak