Spotkanie w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i protestów studenckich

czwartek, Czerwiec 14, 2018

Dnia 13 czerwca odbyło się na Wydziale Humanistycznym AGH spotkanie dotyczące bieżącej sytuacji na Uczelni, zwłaszcza związanej z procedowanym właśnie w Parlamencie projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zwanej Konstytucją dla Nauki oraz protestami studenckimi, które są bezpośrednim efektem prac nad tą ustawą. Spotkanie miało charakter otwarty. Na zaproszenie władz Wydziału – prof. Zbigniewa Paska, dr Ewy Migaczewskiej i dr Anny Małeckiej – zjawili się na nim przedstawiciele różnych środowisk akademickich. Obecny był Prorektor AGH ds. Nauki prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach, studenci z Akademickiego Komitetu Protestacyjnego AGH, studenci z Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WH AGH, przedstawiciele Uczelnianej Radu Samorządu Studentów AGH, pracownicy Wydziału Humanistycznego AGH. Podczas spotkania dyskutowano na temat poszczególnych zapisów nowej ustawy, zagrożeń i szans z nią związanych oraz na temat samego protestu, który prowadzony jest na AGH od poniedziałku 11 czerwca. Odczytane zostały postulaty protestujących, zaś Prorektor Andrzej Pach odniósł się do nich we własnym imieniu. Głównym celem spotkania była próba nawiązania dialogu w kwestiach dzielących społeczność akademicką – oceny samej ustawy oraz organizacji protestów. Zgodzono się co do potrzeby prowadzenia dalszych wielostronnych rozmów.

 

Najbliższą okazją do rozmowy będzie debata pt. „Przyszłość uniwersytetu – wspólna debata środowisk akademickich AGH i UJ”, która odbędzie się 15 czerwca o godz. 11:00 na Wydziale Humanistycznym AGH (ul. Gramatyka 8a, bud. D-13, sala 424). Zapraszamy!