Wacław Branicki ze stopniem doktora habilitowanego!

piątek, Styczeń 5, 2018

Dnia 21.12 Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatwierdziła habilitację dra Wacława Branickiego. Wysoko ocenione zostały zarówno jego dorobek naukowy jak i książka habilitacyjna („Autentyczność osobowa a medialność” Kraków: ZW NOMOS 2016).

Cieszymy się i gratulujemy!