Dofinansowanie unijne z programu PO WER 3.5 dla AGH

niedziela, Grudzień 3, 2017

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie otrzymała środki unijne z Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 3.5”.

Wydział Humanistyczny AGH zaplanował działania w 3 z 5 modułów konkursu PO WER 3.5 na łączną kwotę prawie 2 mln zł.

 

Moduł 1 programy kształcenia

– semestralne projekty z praktykami (5 semestrów Informatyki społecznej 1 stopnia, 1 semestr Kulturoznawstwa 1 stopnia, 1 semestr Kulturoznawstwa 2 stopnia, 3 semestry Socjologii 2 stopnia – obie specjalności)

– program kształcenia Informatyki społecznej – elementy praktyczne (start X.2019)

– 2 nowe pracownie (Laboratorium interfejsów i Living Lab – Laboratorium nadzoru czynności człowieka we współpracy z WEAIiIB)

– nowa formuła przedmiotów humanistycznych i społecznych (zajęcia warsztatowe w 20-osobowych grupach, w roku 2019/2020 5 nowych przedmiotów, w roku 2020/21 i 2021/22 po 4 nowe przedmioty, łącznie 45 grup, zakup 3 grup symulacyjnych)

 

Moduł 2 podnoszenie kompetencji

– certyfikowane szkolenia z testowania oprogramowania i inżynieria wymagań

– certyfikowane szkolenie z digital marketingu DIMAQ

 

Moduł 6 zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego

– Akademia Innowacyjnej Dydaktyki dla pracowników naukowo-dydaktycznych AGH

– indywidualne szkolenia dla pracowników WH