Wykład prof. Tomasza Majewskiego

piątek, Listopad 10, 2017

Dnia 27 listopada o godz. 12:00 (Sala Posiedzeń Rady Wydziału, parter, nr 21) odbędzie się na naszym Wydziale kolejne spotkanie z cyklu „Znani, uznani i zaprzyjaźnieni”.

Naszym gościem będzie prof. Tomasz Majewski, który wygłosi wykład pt. „Migracje intelektualne, uniwersalizm teorii i >>geografia wiedzy<<„.

 

Dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydział Polonistyki UJ.
Kulturoznawca i filmoznawca. Od 2017 roku przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Autor książki „Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna” (2011). Redaktor tomów: „Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna” (2009), „Pamięć Shoah” (2009) i „Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Pratices” (2010). Laureat nagrody „Literatury na świecie” w kategorii „Nowy głos” za rok 2011.

Jego teksty dostępne na:
https://jagiellonian.academia.edu/TomaszMajewski