Nagroda dla dra Tomasza Piróga

wtorek, Grudzień 13, 2016

KOB_0773

W dniu 13.12.2016 absolwent i pracownik naszego Wydziału dr Tomasz Piróg otrzymał główną nagrodę w XVIII edycji prestiżowego konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę doktorską. Wspomniany konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nagrodzona praca nosi tytuł „Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego a jakość polityki społecznej na szczeblu lokalnym w Polsce”, a jej promotorem była prof. Barbara Gąciarz.

Gratulujemy!