Prof. Zbigniew Pasek członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

poniedziałek, Listopad 21, 2016

KOB_6757

Dzisiaj Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów ogłosiła wyniki wyborów na kolejna kadencję. W dziedzinie nauk humanistycznych i w dyscyplinie religioznawstwo członkiem Komisji został wybrany Pan Profesor Zbigniew Pasek. Cieszymy się i gratulujemy!